Usługi Pielęgniarskie

Usługi pielęgniarskie :

 

Zabiegi lecznicze:

 • podawanie płynów infuzyjnych i leków w postaci dożylnych wlewów kroplowych (podłączanie kroplowych wlewów dożylnych realizujemy wyłącznie na zlecenie lekarskie)
 • Zastrzyki podskórne, domięśniowe, dożylne (konieczne zlecenie lekarskie).
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego – założenie lub wymiana cewnika
  (usługa obejmuje założenie lub wymianę cewnika u kobiet i mężczyzn, wymianę cewnika nadłonowego – doświadczony personel wyjaśni zasady pielęgnacji cewnika w domu)
 • Płukanie pęcherza moczowego
 • Płukanie ucha
 • Zakładanie opatrunków – sterylna zmiana opatrunków ( wykonujemy zmianę opatrunków
  po zabiegach operacyjnych jak również na rany przewlekłe: owrzodzenia nowotworowe, żylne, odleżyny, stopa cukrzycowa)
 • Zakładanie kompresów
 • Zdejmowanie szwów
 • Wykonanie lewatywy
 • Założenie sondy do żołądka ( przy braku możliwości odżywiania doustnego zakładamy i wymieniamy sondy, prowadzimy edukację rodziny lub opiekunów w zakresie karmienia przez sondę, przygotowywania posiłków itd.)
 • Pobieranie krwi, moczu, kału i wymazów na badania laboratoryjne
 • Oznaczenie poziomu cukru we krwi – podawanie insuliny
 • Badanie poziomu saturacji (pulsoksymetrem ).
 • Ustalanie diety w oparciu o istniejące wytyczne co do schorzenia
 • Podawanie leków różnymi drogami: doustnie, doodbytniczo, domięśniowo, dożylnie, podskórnie, poprzez inhalację
 • zastosowanie środków farmakologicznych w eliminacji bólu – modyfikowanie dawki leku, sposobu i drogi podania
 • wykonywanie EKG
 • szczepienia ochronne dorosłych
 • wykonanie badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania objawów powikłań choroby

Zabiegi pielęgnacyjne:

 • Ustalenie planu opieki
 • stosowanie skutecznych metod i technik karmienia oraz nawadniania chorych
 • kontrolowanie pod względem jakościowym i ilościowym sposobu odżywiania chorego
 • doradzanie przy planowaniu posiłków
 • karmienie przez gastrostomię, pielęgnacja przetoki i edukacja rodziny w postępowaniu

z chorym z gastrostomią

 • pomoc pielęgniarska w toalecie i higienie codziennej – ocena stanu skóry
 • zaopatrzenie chorego na cukrzycę w środki pierwszej pomocy cukrzycowej
 • podejmowanie interwencji zgodnie z przyjętymi standardami w przypadku niepokojących objawów wynikających z zastosowanej farmakoterapii;
 • wskazywanie błędów w zachowaniach prozdrowotnych w celu zapobiegania urazom, upadkom oraz infekcjom
 • zapobieganie odparzeniom i odleżynom
 • zapobieganie zmianom patologicznym skóry i błon śluzowych
 • pielęgnacja stomii- usługa obejmuje wymianę worka stomijnego pielęgnację skóry, dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego oraz preparatów pielęgnacyjnych
 • łagodzenie i eliminowanie lęku u chorego
 • wsparcie psychiczne w cierpieniu
 • ocena stanu świadomości oraz wydolności układu krążenia i oddychania przy pomocy dostępnych metod

Inne usługi pielęgniarskie według wynikających problemów i zleceń lekarskich

Zabiegi rehabilitacyjne:

 • racjonalne planowanie wysiłku
 • łagodzenie, eliminowanie dolegliwości bólowych z wykorzystaniem technik ułożenia chorego, elementów masażu i środków przeciwzapalnych
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających w celu zapobiegania skutkom wynikającym
  z długotrwałego unieruchomienia i poprawy koordynacji ruchów
 • usprawnianie ruchowe (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi)
 • podejmowanie działań w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny
 • zapewnienie warunków i zachęcanie chorego do podejmowania różnych form aktywności życiowej

Edukacja:

 • nauczanie chorego obsługi protezy oraz korzystania z protez
 • nauczanie i wspomaganie chorego w korzystaniu z gorsetu ortopedycznego oraz innego pomocniczego zaopatrzenia ortopedycznego
 • edukacja insulinoterapii i żywienia w cukrzycy
 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji
 • stosowanie technik psychoterapii elementarnej, podtrzymującej
 • edukacja rodziny, opiekunów w postępowaniu z chorym z otępieniem /otępienia naczyniowe, mieszane, Alzheimer/
 • edukacja w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia i oddechowego, chorób alergicznych zespołu metabolicznego ( cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, otyłość), prewencji chorób nowotworowych ( badanie piersi, jąder)
 • wsparcie i pomoc w procesie umierania (łagodzenie bólu fizycznego, lęku, silnych emocji i przeżyć, empatia, edukacja rodziny w zakresie opieki – wyjaśnienie objawów, psychosocjalna opieka nad pacjentem i jego rodziną, opieka nad przeżywającymi żałobę)