Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

 

Osoba chora zostawiona sam na sam z przypadkowym  opiekunem, który nieprawidłowo ocenia poziom opieki, stwarza ryzyko różnego rodzaju zagrożeń. Usługi opiekuńcze pod okiem pielęgniarek kierujemy do osób starszych, chorych i samotnych, których aktywność, ze względu na podeszły wiek lub chorobę, uległa pogorszeniu, a zatem wymagają pomocy w codziennych czynnościach.

W zakres usług wchodzą czynności związane z opieką z wyłączeniem profesjonalnych zabiegów pielęgniarskich.

Pomoc opiekuna medycznego:

 • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza lub pielęgniarkę
 • pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek
 • utrzymanie czystości ciała, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży
 • utrzymanie w czystości środowiska podopiecznego
 • pomoc w czynnościach higienicznych (mycie, kąpiel)
 • umawianie wizyt lekarskich, kontakt z pielęgniarką lub lekarzem, realizacja recept
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza lub pielęgniarkę (smarowanie, okłady, podawanie leków
  w postaci tabletek lub maści wg zlecenia)
 • układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji
 • zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, aktywizacja, spacery
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych
 • robienie zakupów, opłacanie rachunków itp.
 • inne w zależności od potrzeb