Oferta

 

Usługi pielęgniarskie :

 

Zabiegi lecznicze:

 • podawanie płynów infuzyjnych i leków w postaci dożylnych wlewów kroplowych (podłączanie kroplowych wlewów dożylnych realizujemy wyłącznie na zlecenie lekarskie)
 • Zastrzyki podskórne, domięśniowe, dożylne (konieczne zlecenie lekarskie).
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego – założenie lub wymiana cewnika
  (usługa obejmuje założenie lub wymianę cewnika u kobiet i mężczyzn, wymianę cewnika nadłonowego – doświadczony personel wyjaśni zasady pielęgnacji cewnika w domu)
 • Płukanie pęcherza moczowego
 • Płukanie ucha
 • Zakładanie opatrunków – sterylna zmiana opatrunków ( wykonujemy zmianę opatrunków
  po zabiegach operacyjnych jak również na rany przewlekłe: owrzodzenia nowotworowe, żylne, odleżyny, stopa cukrzycowa)
 • Zakładanie kompresów
 • Zdejmowanie szwów
 • Wykonanie lewatywy
 • Założenie sondy do żołąda ( przy braku możliwości odżywiania doustnego zakładamy i wymieniamy sondy, prowadzimy edukację rodziny lub opiekunów w zakresie karmienia przez sondę, przygotowywania posiłków itd.)
 • Pobieranie krwi, moczu, kału i wymazów na badania laboratoryjne
 • Oznaczenie poziomu cukru we krwi – podawanie insuliny
 • Badanie poziomu saturacji (pulsoksymetrem ).
 • Ustalanie diety w oparciu o istniejące wytyczne co do schorzenia
 • Podawanie leków różnymi drogami: doustnie, doodbytniczo, domięśniowo, dożylnie, podskórnie, poprzez inhalację
 • zastosowanie środków farmakologicznych w eliminacji bólu – modyfikowanie dawki leku, sposobu i drogi podania
 • wykonywanie EKG
 • szczepienia ochronne dorosłych
 • wykonanie badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania objawów powikłań choroby

Zabiegi pielęgnacyjne:

 • Ustalenie planu opieki
 • stosowanie skutecznych metod i technik karmienia oraz nawadniania chorych
 • kontrolowanie pod względem jakościowym i ilościowym sposobu odżywiania chorego
 • doradzanie przy planowaniu posiłków
 • karmienie przez gastrostomię, pielęgnacja przetoki i edukacja rodziny w postępowaniu

z chorym z gastrostomią

 • pomoc pielęgniarska w toalecie i higienie codziennej – ocena stanu skóry
 • zaopatrzenie chorego na cukrzycę w środki pierwszej pomocy cukrzycowej
 • podejmowanie interwencji zgodnie z przyjętymi standardami w przypadku niepokojących objawów wynikających z zastosowanej farmakoterapii;
 • wskazywanie błędów w zachowaniach prozdrowotnych w celu zapobiegania urazom, upadkom oraz infekcjom
 • zapobieganie odparzeniom i odleżynom
 • zapobieganie zmianom patologicznym skóry i błon śluzowych
 • pielęgnacja stomii- usługa obejmuje wymianę worka stomijnego pielęgnację skóry, dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego oraz preparatów pielęgnacyjnych
 • łagodzenie i eliminowanie lęku u chorego
 • wsparcie psychiczne w cierpieniu
 • ocena stanu świadomości oraz wydolności układu krążenia i oddychania przy pomocy dostępnych metod

Inne usługi pielęgniarskie według wynikających problemów i zleceń lekarskich

Zabiegi rehabilitacyjne:

 • racjonalne planowanie wysiłku
 • łagodzenie, eliminowanie dolegliwości bólowych z wykorzystaniem technik ułożenia chorego, elementów masażu i środków przeciwzapalnych
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających w celu zapobiegania skutkom wynikającym
  z długotrwałego unieruchomienia i poprawy koordynacji ruchów
 • usprawnianie ruchowe (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi)
 • podejmowanie działań w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny
 • zapewnienie warunków i zachęcanie chorego do podejmowania różnych form aktywności życiowej

Edukacja:

 • nauczanie chorego obsługi protezy oraz korzystania z protez
 • nauczanie i wspomaganie chorego w korzystaniu z gorsetu ortopedycznego oraz innego pomocniczego zaopatrzenia ortopedycznego
 • edukacja insulinoterapii i żywienia w cukrzycy
 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji
 • stosowanie technik psychoterapii elementarnej, podtrzymującej
 • edukacja rodziny, opiekunów w postępowaniu z chorym z otępieniem /otępienia naczyniowe, mieszane, Alzheimer/
 • edukacja w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia i oddechowego, chorób alergicznych zespołu metabolicznego ( cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, otyłość), prewencji chorób nowotworowych ( badanie piersi, jąder)
 • wsparcie i pomoc w procesie umierania (łagodzenie bólu fizycznego, lęku, silnych emocji i przeżyć, empatia, edukacja rodziny w zakresie opieki – wyjaśnienie objawów, psychosocjalna opieka nad pacjentem i jego rodziną, opieka nad przeżywającymi żałobę)

 

Usługi rehabilitacyjne w domu u Pacjenta

 

Prawidłowo prowadzone czynności rehabilitacyjne  po długotrwałym unieruchomieniu lub  po przebytej hospitalizacji mają fundamentalne znaczenie w powrocie do zdrowia. Dobrze  dobrane ćwiczenia i zabiegi  pomogą pokonać dysfunkcje ruchowe i dolegliwości bólowe.

Rehabilitacja prowadzona jest w domu Pacjenta przez doświadczonych fizjoterapeutów specjalizujących się w neurorehabilitacji / stwardnienie rozsiane, udar mózgu, mózgowe porażenie dziecięce itp./ fizjoterapii geriatrycznej i ortopedycznej z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń.

Światłolecznictwo – Stymulacja światłem spolaryzowanym działa p/ zapalnie i p/bólowo. Przyśpiesza proces regeneracji tkanek oraz powoduje szybką redukcję obrzęków.

Masaże – to uznana metoda przynosząca ulgę w bólach kręgosłupa, tonizująca napięcie mięśniowe, relaksująca

Ćwiczenia specjalistyczne – bardzo istotny element utrwalający efekty terapii, nieodzowny w leczeniu  urazów i bólów stawów, chorób zwyrodnieniowych , terapii pourazowej, rehabilitacji neurologicznej.

Usługi opiekuńcze

 

Osoba chora zostawiona sam na sam z przypadkowym  opiekunem, który nieprawidłowo ocenia poziom opieki, stwarza ryzyko różnego rodzaju zagrożeń. Usługi opiekuńcze pod okiem pielęgniarek kierujemy do osób starszych, chorych i samotnych, których aktywność, ze względu na podeszły wiek lub chorobę, uległa pogorszeniu, a zatem wymagają pomocy w codziennych czynnościach.

W zakres usług wchodzą czynności związane z opieką z wyłączeniem profesjonalnych zabiegów pielęgniarskich.

Pomoc opiekuna medycznego:

 • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza lub pielęgniarkę
 • pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek
 • utrzymanie czystości ciała, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży
 • utrzymanie w czystości środowiska podopiecznego
 • pomoc w czynnościach higienicznych (mycie, kąpiel)
 • umawianie wizyt lekarskich, kontakt z pielęgniarką lub lekarzem, realizacja recept
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza lub pielęgniarkę (smarowanie, okłady, podawanie leków
  w postaci tabletek lub maści wg zlecenia)
 • układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji
 • zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, aktywizacja, spacery
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych
 • robienie zakupów, opłacanie rachunków itp.
 • inne w zależności od potrzeb

 

Usługa Psychologa

Usługa psychologiczna odbywa się w domu Pacjenta – w miejscu, w którym czuje się On najbezpieczniej.
Naszym celem jest dbałość o dobrą kondycję psychiczną naszych Pacjentów i ich Rodzin oraz zagwarantowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej bez konieczności wizyty w gabinecie psychologa.

Ofertę kierujemy do każdego, kto potrzebuje pomocy psychologicznej lub wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Zapewniamy pełną i kompleksową opiekę psychologiczną przy zachowaniu i poszanowaniu zasady poufności i intymności.

 

Długoterminowa opieka pielęgniarska w ramach NFZ – do limitu świadczeń.

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu którzy nie wymagają hospitalizacji, ale wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Objęcie pielęgniarską domową opieką długoterminową odbywa się na podstawie skierowania od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czas objęcia opieką pielęgniarską w domu jest bezterminowy. Wizyty odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00.
W medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele.

Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ.

successful female doctor holding something