Kadra

Wykwalifikowana, doświadczona Kadra

logotyp

W opiekujemy24.pl pracuje zespół pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, rodzinnego, opieki długoterminowej, które od prawie 20 lat mają doświadczenie w pracy z ciężko chorymi wymagającymi wszechstronnej opieki i pomocy.
Kadra  dba o permanentny rozwój zawodowy, doskonaląc swe kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach – zarówno tych kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących: żywienie dojelitowe, prewencja i terapia zespołu stopy cukrzycowej, leczenie ran, insulinoterapia, terapia bólu komunikacja interpersonalna, prawo medyczne. Zdobyta wiedza uzupełnia zakres samodzielnych możliwości. Pielęgniarki dysponują niezbędną wiedzą oraz posiadają wieloletnie doświadczenie
w opatrywaniu trudno gojących się ran i odleżyn za pomocą nowoczesnych opatrunków specjalistycznych. Posiadają kwalifikacje poparte wieloletnią praktyką.

Fizjoterapeuci – absolwenci wyższych studiów, specjaliści kinezyterapii, neurorehabilitacji, fizjoterapii geriatrycznej i ortopedycznej  posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy
z niepełnosprawnymi i ciężko chorymi. Nieustannie uczestniczą w kursach i szkoleniach, aby móc skutecznie pomagać swym podopiecznym

Opiekunowie z kwalifikacjami opiekuna medycznego, mający doświadczenie w opiece instytucjonalnej i domowej, niektórzy swe doświadczenia zbierali w pracy w Norwegii, Niemczech czy Anglii

Psycholog i psychoterapeuta – skupiający swą wiedzę i doświadczenie na pomocy w domu pacjenta, w Jego przyjaznym środowisku, by efekty terapii były najbardziej skuteczne