Długoterminowa Opieka Pielęgniarska

Długoterminowa opieka pielęgniarska w ramach NFZ – do limitu świadczeń.

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu którzy nie wymagają hospitalizacji, ale wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Objęcie pielęgniarską domową opieką długoterminową odbywa się na podstawie skierowania od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czas objęcia opieką pielęgniarską w domu jest bezterminowy. Wizyty odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00.
W medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele.

Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ.

logo_.cdr